Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0803-21
Naziv : "AUTO GALLERY AG" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0803-21
Naziv"AUTO GALLERY AG" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"AUTO GALLERY AG" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Alije Imamovića br. 82
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202944770000
Carinski broj 

1 - 1