Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0559-20
Naziv : "AL YASI" Društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0559-20
Naziv"AL YASI" Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)"AL YASI" d.o.o.
AdresaSarajevo-Stari Grad, Sarajevo Dio, ul. Avdage Šahinagića broj 9
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202808750003
Carinski broj 

1 - 1