Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0651-17
Naziv : "ACL Consulting" društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0651-17
Naziv"ACL Consulting" društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ACL Consulting" d.o.o. Sarajevo
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Marka Marulića broj 2, (Lamela A)
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202412170004
Carinski broj 

1 - 1