Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0092-15
Naziv : "ALBARAHA" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0092-15
Naziv"ALBARAHA" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno) 
AdresaHadžići, Sarajevo, ul. Luke bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202061010005
Carinski broj 

1 - 1