Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1339
Naziv : "ARMATURE" društvo s ograničenom odgovornošću Čapljina

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1339
Naziv"ARMATURE" društvo s ograničenom odgovornošću Čapljina
Naziv (skraćeno)"ARMATURE" d.o.o. Čapljina
AdresaČapljina, Čapljina, ul. Augusta Šenoe bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227229720006
Carinski broj 

1 - 1