Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0108-14
Naziv : "Agencija Bravo" društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0108-14
Naziv"Agencija Bravo" društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac
Naziv (skraćeno)"Agencija Bravo" d.o.o. Stolac
AdresaStolac, Stolac, ul. Hrvatskih branitelja bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227839710002
Carinski broj 

1 - 1