Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0270-14
Naziv : "AZA-ALME" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Kladanj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0270-14
Naziv"AZA-ALME" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Kladanj
Naziv (skraćeno)"AZA-ALME" d.o.o. Kladanj
AdresaKladanj, Kladanj, Zagrađe br. 6
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210151990001
Carinski broj 

1 - 1