Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0121-14
Naziv : "A3" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0121-14
Naziv"A3" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"A3" d.o.o. Sarajevo
AdresaHadžići, Sarajevo, ul. Anđelka Lažetića bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201950880007
Carinski broj201950880007

1 - 1