Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0233-23
Naziv : "GARDEN GROUP" Društvo za ugostiteljstvo, turizam, usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0233-23
Naziv"GARDEN GROUP" Društvo za ugostiteljstvo, turizam, usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"GARDEN GROUP" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, Vilsonovo šetalište broj 8
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203154150008
Carinski broj 

1 - 1