Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0131-16
Naziv : Proizvodno, prometno i uslužno društvo "MONET CO" d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0131-16
NazivProizvodno, prometno i uslužno društvo "MONET CO" d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno) 
AdresaZenica, Zenica, Ul. Hadžije Mazića put broj 129
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218919830000
Carinski broj 

1 - 1