Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0542-14
Naziv : emini tech d.o.o. Tešanj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0542-14
Nazivemini tech d.o.o. Tešanj
Naziv (skraćeno)emini tech d.o.o. Tešanj
AdresaTešanj, Kraševo, Kraševo 40
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218862200004
Carinski broj 

1 - 1