Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1161-00
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, export-import "MODING" Sanski Most

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1161-00
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, export-import "MODING" Sanski Most
Naziv (skraćeno)DOO "MODING" Sanski Most
AdresaSanski Most, Sanski Most, Trg Ljiljana broj 3.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1