Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0075-09
Naziv : Društvo za graditeljstvo, trgovinu i usluge IN d.o.o. Ljubuški

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0075-09
NazivDruštvo za graditeljstvo, trgovinu i usluge IN d.o.o. Ljubuški
Naziv (skraćeno)IN d.o.o. Ljubuški
AdresaLjubuški, Ljubuški, Mostarska vrata, Međugorska 34b
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272024890001
Carinski broj272024890001

1 - 1