Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0012-07
Naziv : "INDUSTRIJA 4B" d.o.o. Kakanj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0012-07
Naziv"INDUSTRIJA 4B" d.o.o. Kakanj
Naziv (skraćeno)"INDUSTRIJA 4B" d.o.o. Kakanj
AdresaKakanj, Kakanj, Obre broj 31
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218599230009
Carinski broj 

1 - 1