Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0573-18
Naziv : BDC d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0573-18
NazivBDC d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)BDC d.o.o.
AdresaSarajevo-Vogošća, Sarajevo, ul. Blagovac II 99
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202545560000
Carinski broj 

1 - 1