Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-1055-17
Naziv : RENTA CAR OMAD društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-1055-17
NazivRENTA CAR OMAD društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)RENTA CAR OMAD d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Terezija bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202464560005
Carinski broj 

1 - 1