Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0028-23
Naziv : ZB SOLAR d.o.o. Ljubuški

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0028-23
NazivZB SOLAR d.o.o. Ljubuški
Naziv (skraćeno)ZB SOLAR d.o.o.
AdresaLjubuški, Ljubuški, Dr. Ante Vukšića 14
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272487640004
Carinski broj 

1 - 1