Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-05-0001-23
Naziv : Privatna zdravstvena ustanova "Poliklinika sa dnevnom bolnicom Medical Group" Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-05-0001-23
NazivPrivatna zdravstvena ustanova "Poliklinika sa dnevnom bolnicom Medical Group" Zenica
Naziv (skraćeno)PZU "Poliklinika Medical Group" Zenica
AdresaZenica, Zenica, Ul. Ivana Gundulića broj 15A
Oblik organizovanjaPRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219194110002
Carinski broj 

1 - 1