Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0210-23
Naziv : NAMI d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0210-23
NazivNAMI d.o.o.
Naziv (skraćeno)NAMI d.o.o.
AdresaBreza, Breza, Ul. Sutješčica bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219193900000
Carinski broj 

1 - 1