Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0211-23
Naziv : "Bon-Bon Globo" d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0211-23
Naziv"Bon-Bon Globo" d.o.o.
Naziv (skraćeno)"Bon-Bon Globo" d.o.o.
AdresaUsora, Tešanjka, Tešanjka bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219194030009
Carinski broj 

1 - 1