Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0037-23
Naziv : TDH COMPANY d.o.o. Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0037-23
NazivTDH COMPANY d.o.o. Bugojno
Naziv (skraćeno)TDH COMPANY d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Kopčić bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236778060009
Carinski broj 

1 - 1