Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0036-23
Naziv : "GEO KAJTAZ" društvo s ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0036-23
Naziv"GEO KAJTAZ" društvo s ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)"GEO KAJTAZ" d.o.o.
AdresaBusovača, Busovača, Mihaljevići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236777920004
Carinski broj 

1 - 1