Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0212-23
Naziv : ALS BH d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0212-23
NazivALS BH d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)ALS BH d.o.o.
AdresaVareš, Vareš, Ul. Tisovci bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219193730007
Carinski broj 

1 - 1