Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0509-20
Naziv : TH - FMP d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0509-20
NazivTH - FMP d.o.o.
Naziv (skraćeno)TH - FMP d.o.o.
AdresaVisoko, Visoko, Ul. Kakanjska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219094320000
Carinski broj 

1 - 1