Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-05-0008-17
Naziv : Ljekarnička ustanova MARIJA Široki Brijeg

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-05-0008-17
NazivLjekarnička ustanova MARIJA Široki Brijeg
Naziv (skraćeno)Ljekarnička ustanova MARIJA Široki Brijeg
AdresaŠiroki Brijeg, Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 42 C
Oblik organizovanjaDRUGO
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272268920000
Carinski broj 

1 - 1