Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0056-17
Naziv : MOOBILUX d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0056-17
NazivMOOBILUX d.o.o.
Naziv (skraćeno)MOOBILUX d.o.o.
AdresaTešanj, Jelah, Trg branilaca broj 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218957410006
Carinski broj 

1 - 1