Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-05-0039-09
Naziv : Opća zemljoradnička zadruga sa potpunom odgovornošću "MILK MAGLAJKA" Maglaj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-05-0039-09
NazivOpća zemljoradnička zadruga sa potpunom odgovornošću "MILK MAGLAJKA" Maglaj
Naziv (skraćeno)OZZ SA P.O. "MILK MAGLAJKA" Maglaj
AdresaMaglaj, Liješnica, Liješnica bb
Oblik organizovanjaZemljoradnička zadruga
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218509770000
Carinski broj 

1 - 1