Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1589
Naziv : "FLORAMY" d.o.o. GLAMOČ

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1589
Naziv"FLORAMY" d.o.o. GLAMOČ
Naziv (skraćeno)"FLORAMY" d.o.o. GLAMOČ
AdresaGlamoč, Glamoč, Homarska b.b.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281041200000
Carinski broj 

1 - 1