Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0121-09
Naziv : NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0121-09
NazivNAMEKS d.o.o. Široki Brijeg
Naziv (skraćeno)NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg
AdresaŠiroki Brijeg, Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića 19
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272251010000
Carinski broj272251010000

1 - 1