Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0163-23
Naziv : "MODERN LIVING" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0163-23
Naziv"MODERN LIVING" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"M.living" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul.Džemala Bijedića broj 129 B
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4404899510008
Carinski broj 

1 - 1