Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0070-22
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import i usluge "ARILUX" Velika Kladuša

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0070-22
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import i usluge "ARILUX" Velika Kladuša
Naziv (skraćeno)"ARILUX" D.O.O. Velika Kladuša
AdresaVelika Kladuša, Velika Kladuša, Trg mladih bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263879900005
Carinski broj 

1 - 1