Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0187-22
Naziv : AKM-BLUE d.o.o. Lukavac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0187-22
NazivAKM-BLUE d.o.o. Lukavac
Naziv (skraćeno)AKM-BLUE d.o.o. Lukavac
AdresaLukavac, Lukavac, ul. Lukavačkih brigada bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210499050002
Carinski broj 

1 - 1