Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0282-22
Naziv : ALIS RENTAL COMPANY Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0282-22
NazivALIS RENTAL COMPANY Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)ALIS RENTAL COMPANY d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Kralja Tvrtka br. 9
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203023560006
Carinski broj 

1 - 1