Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0166-22
Naziv : "Best Fruit" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0166-22
Naziv"Best Fruit" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Živinice
Naziv (skraćeno)"Best Fruit" d.o.o. Živinice
AdresaŽivinice, Živinice, Prva ulica br. 37
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210495730009
Carinski broj 

1 - 1