Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0388-21
Naziv : ŽUTA CIGLA d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0388-21
NazivŽUTA CIGLA d.o.o.
Naziv (skraćeno)ŽUTA CIGLA d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Maglajska broj 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202888920001
Carinski broj 

1 - 1