Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0930-16
Naziv : "AKTIVHAN" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo "U LIKVIDACIJI"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0930-16
Naziv"AKTIVHAN" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
Naziv (skraćeno)AKTIVHAN d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, Vilsonovo šetalište broj 10/217
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202307110004
Carinski broj 

1 - 1