Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0133-15
Naziv : "ANGIE COMPANY" d.o.o. Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0133-15
Naziv"ANGIE COMPANY" d.o.o. Živinice
Naziv (skraćeno)"ANGIE COMPANY" d.o.o. Živinice
AdresaŽivinice, Živinice, Industrijska zona Maline A-244
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210192160005
Carinski broj 

1 - 1