Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0612-19
Naziv : "GRADINO" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0612-19
Naziv"GRADINO" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju Sarajevo
Naziv (skraćeno)"GRADINO" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Safeta Zajke br. 242
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202685730002
Carinski broj 

1 - 1