Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0036-22
Naziv : VENATOR - LOVAC d.o.o. Široki Brijeg

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0036-22
NazivVENATOR - LOVAC d.o.o. Široki Brijeg
Naziv (skraćeno)VENATOR - LOVAC d.o.o.
AdresaŠiroki Brijeg, Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića br. 7
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272471050002
Carinski broj 

1 - 1