Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0265-22
Naziv : "BIS EXPO" društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Travnik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0265-22
Naziv"BIS EXPO" društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Travnik
Naziv (skraćeno)"BIS EXPO" d.o.o. Novi Travnik
AdresaNovi Travnik, Novi Travnik, Stjepana Radića bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236757730004
Carinski broj 

1 - 1