Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0306-22
Naziv : Računovodstvo Huskić d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0306-22
NazivRačunovodstvo Huskić d.o.o.
Naziv (skraćeno)Računovodstvo Huskić d.o.o.
AdresaTešanj, Jelah, Husein Kapetana Gradaščevića broj 54
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219157340006
Carinski broj 

1 - 1