Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0024-22
Naziv : VLAŠIĆ-PETROL društvo ograničene odgovornosti

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0024-22
NazivVLAŠIĆ-PETROL društvo ograničene odgovornosti
Naziv (skraćeno)VLAŠIĆ-PETROL d.o.o.
AdresaTravnik, Travnik, Mudrike
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236755870003
Carinski broj 

1 - 1