Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0103-21
Naziv : EURO VIKING EXPORT IMPORT društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0103-21
NazivEURO VIKING EXPORT IMPORT društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik
Naziv (skraćeno)EURO VIKING EXPORT IMPORT d.o.o. Travnik
AdresaTravnik, Han Bila, Han Bila bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236739750006
Carinski broj 

1 - 1