Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0473-19
Naziv : "TEX TEAM" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Visoko

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0473-19
Naziv"TEX TEAM" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Visoko
Naziv (skraćeno)"TEX TEAM" d.o.o. Visoko
AdresaVisoko, Visoko, Arnautovići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219053720001
Carinski broj 

1 - 1