Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0303-09
Naziv : "NERKO-PROMET" Privredno društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Kiseljak

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0303-09
Naziv"NERKO-PROMET" Privredno društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Kiseljak
Naziv (skraćeno)"NERKO-PROMET" d.o.o. Kiseljak
AdresaKiseljak, Kiseljak, Han Ploča bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236342790001
Carinski broj236342790001

1 - 1