Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-527
Naziv : "VAJDI" d.o.o. Proizvodnja promet i ugostiteljstvo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-527
Naziv"VAJDI" d.o.o. Proizvodnja promet i ugostiteljstvo
Naziv (skraćeno)"VAJDI" d.o.o. Odžak
AdresaOdžak, Odžak, ul. Titova br. 40
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4254039240005
Carinski broj 

1 - 1