Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1118
Naziv : "STROLIT" d.o.o. za proizvodnju konstrukcija i obradu metala

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1118
Naziv"STROLIT" d.o.o. za proizvodnju konstrukcija i obradu metala
Naziv (skraćeno)"STROLIT" d.o.o. Odžak
AdresaOdžak, Odžak, Redže Porobića br. 8
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4254087210002
Carinski broj 

1 - 1