Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0205-22
Naziv : DMG MORI Components d.o.o. Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0205-22
NazivCOMPONENT MANUFACTURING d.o.o. Živinice
Naziv (skraćeno)COMPONENT MANUFACTURING d.o.o.
AdresaŽivinice, Živinice, ul. Zlatni ljiljani br.1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210501210004
Carinski broj 

1 - 1