Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-05-0004-22
Naziv : JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "ČELIĆ" Čelić

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-05-0004-22
NazivJAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "ČELIĆ" Čelić
Naziv (skraćeno)JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Čelić" Čelić
AdresaČelić, Čelić, ul. 108. Brčanske brigade br. 3
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210501640009
Carinski broj 

1 - 1