Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0204-22
Naziv : F.E.S. BH d.o.o. Teočak

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0204-22
NazivF.E.S. BH d.o.o. Teočak
Naziv (skraćeno)F.E.S. BH d.o.o. Teočak
AdresaTeočak, Teočak, Bilalići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210501480001
Carinski broj 

1 - 1